Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Mikkonen framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 84 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 84 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 84 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.12.2018 15:02