Punkt i protokollet
PR
135
2017 rd
Plenum
Måndag 11.12.2017 kl. 14.00—23.18
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
23.12
Katja
Taimela
sd
Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti. Tämä ajokorttilain muutos tarkoittaa lyhyesti, että EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevilla on mahdollisuus jatkossa tietyin ehdoin ajaa täällä Suomen teillä. Tällä on merkitystä erityisesti matkailun ja Pohjois-Suomen turismiin liittyvien palveluiden toimintamahdollisuuksien kannalta. Esitys mahdollistaisi nykyistä paremmin esimerkiksi moottorikelkkasafareihin osallistumisen ja edistäisi pienempien turistikohteiden saavutettavuutta. 
Me valiokunnassa kiinnitimme huomiota siihen, että osin erilaisista liikennekulttuureista ja -olosuhteista tulevien ulkomaalaisten kuljettajien määrän kasvu voi lisätä jossain määrin liikenneturvallisuusriskejä ja tämä helposti saattaa tapahtua myöskin liikennesuoritteiden määrän lisääntymisen myötä. Me korostimme, että ulkomaisia kuljettajia varten tulee laatia selkeää kirjallista ohjeistusta tai esimerkiksi riittävän havainnollista videomateriaalia ja muutenkin tiedottaa ja opastaa Suomessa ajamisen erityispiirteistä ja liikenteen säännöistä — tuo kaikki paitsi asiantuntijakuulemisten pohjalta myös siitä tarpeesta, joka syntyi täällä salissa lähetekeskustelun yhteydessä, koska todella montaa edustajaa huolettivat liikenneturvallisuusnäkökulmat tässä lakiesityksessä. 
Mitä muuta korostettiin? Korostettiin sitä, että liikenne- ja viestintäministeriön tulee seurata ja arvioida tarkkaan sääntelyn vaikutuksia tulossa olevan turistikauden aikana ja tarvittaessa sääntelyä on mahdollista tarkistaa esimerkiksi vuonna 2018 ajokorttilain suuremman muutosesityksen käsittelyn yhteydessä. 
Arvoisa herra puhemies! Kaiken kaikkiaan varsinkin pohjoinen Suomi on odottanut tätä kyseistä lainmuutosta, ja tästäkin syystä sen on nyt tarkoitus tulla voimaan jo tämän talven turistikautena. 
Kaiken kaikkiaan kannatettava lakiesitys. 
23.13
Ari
Torniainen
kesk
Arvoisa puhemies! Edustaja Taimela kävi oikeastaan aika hyvin läpi tuon lakiesityksen ja myöskin sen käsittelyn, mitä liikenne- ja viestintävaliokunnassa tästä asiasta käytiin keskustelua. 
Eduskunnassahan on liikenne- ja viestintävaliokunnassa tällä hetkellä myöskin isompi ajokorttilainsäädännön uudistus meneillään, ja oikeastaan tämä hallituksen esitys on osa sitä, mutta nimenomaan tämä lakiesitys on haluttu tuoda nopeasti eteenpäin ja saada toimeen pikaisesti, koska Lapissa nimenomaan matkailualan yrittäjät ovat toivoneet tällaista esitystä vietäväksi eteenpäin. Tämä todellakin monipuolistaa matkailua pohjoisessa. Myöskin EU- ja Eta-maiden ulkopuoliset vierailijat, matkailijat pääsevät tutustumaan useampiin paikkoihin Lapissa. 
Kun valiokunnassa käytiin tätä keskustelua ja kuultiin asiantuntijoita, niin oikeastaan siellä tuli esille, minkälainen ajokortti tarvitaan ja mitä ajoneuvoja voi tällä lakiesityksellä ajaa pohjoisessa. Raskaan liikenteen ajoneuvoista käytiin kaikkein eniten sitä keskustelua, ja itse toivon, että tämä hallituksen esitys nyt johtaa siihen, että henkilöautoja ja myöskin moottorikelkkoja ja mönkijöitä turistit käyttävät siellä. 
Ihan niin kuin edustaja Taimela toi esille, aika paljon käytiin myöskin keskustelua liikenneturvallisuudesta ja siitä ohjeistuksesta, mitä ulkolaisille sitten annetaan. 
Kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys on liikenne- ja viestintävaliokunnassa saanut yksimielisen mietinnön, ja toivottavasti tämä menee myöskin jouhevasti eteenpäin. 
23.15
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Tässä on jälleen sellainen lakiesitys, jota pitää miettiä liikenneturvallisuus edellä, ja onneksi tämän lähetekeskustelun jälkeen tämä on jonkin verran muuttunut. Ei ole enää sellaista vaaraa, että esimerkiksi Kiinasta tullaan Suomeen ja ajetaan rekalla täällä kesärenkailla talviolosuhteissa. Mutta tässä on tietysti vielä monenlaisiakin ongelmia, jos niin halutaan ajatella. Jos tulevassa tieliikennelain uudistuksessa henkilöautolla saa vetää kevytperävaunua 100 kilometriä tunnissa, niin tässä on samanlaisia kauhuskenaarioita olemassa, mutta toki ne koskevat meitä kaikkia. 
Mutta, arvoisa puhemies, tämä lakialoite on lähes hyväksyttävissä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Aha, edustaja Torniainen näköjään kerkesi vielä. 
23.16
Ari
Torniainen
kesk
Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vielä, mikä tässä keskustelussa ei ole tullut esille mutta liikenne- ja viestintävaliokunnassa tuli, ja se tuli sinne mietintöön myöskin, ja tuota hallituksen esitystä täsmennettiin. Se on se, minkä kielinen ajokortti sitten on. Jos esimerkiksi Kiinasta tulevat matkailijat, niin kiinankielinen ajokortti täytyy muuttaa joko suomen-, ruotsin-, englannin-, tanskan- tai ranskankieliseksi kortiksi ja sen kortin tulee olla käännetty asiantuntevan kielenkääntäjän kautta. Tästä käytiin keskustelua, ja haluttiin mennä siihen lähes yhteispohjoismaiseen menettelyyn, että samoilla kielillä on sitten, että ei tuo mahdollisessa rajanylityksessä tuota ongelmia. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 179/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.2.2018 15:24