Punkt i protokollet
PR
136
2016 rd
Plenum
Fredag 16.12.2016 kl. 9.59—17.13
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 25.10.2017 11:10