Punkt i protokollet
PR
136
2018 rd
Plenum
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02
6
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.1.2019. 
Senast publicerat 7.1.2019 14:15