Punkt i protokollet
PR
136
2018 rd
Plenum
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.1.2019. 
Senast publicerat 7.1.2019 14:15