Punkt i protokollet
PR
138
2016 rd
Plenum
Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18
8
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Senast publicerat 11.7.2018 13:36