Punkt i protokollet
PR
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
2
Val av förste vice talman
Val
VAL 7/2019 rd
Val
Talman Matti Vanhanen
Nu följer val av förste vice talman, vilket förrättas enligt 34 § 2 momentet i Finlands grundlag och 5 och 6 § i valstadgan för riksdagen. Valet förrättas således med slutna röstsedlar. Riksdagsledamöterna ska enligt namnupprop i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i urnan.  
Jag vill påminna om att kandidatens namn ska anges tillräckligt tydligt. Vid behov kan också förnamnet anges. 
Jag ber följande riksdagsledamöter granska röstsedlarna och räkna rösterna vid valet: Johanna Ojala-Niemelä, Arja Juvonen, Jukka Kopra och Anu Vehviläinen. 
Jag ber er notera att namnen på röstsedlarna inte läses upp.  
Valförrättningen började. 
Talman Matti Vanhanen
Omröstningsresultatet meddelas. 
Sekreteraren läste:   
Vid omröstningen har röster tillfallit Tuula Haatainen 162 röster och Kimmo Kiljunen 4 röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var: Hussein al-Taee, Sirpa Paatero och Sinuhe Wallinheimo. Dessutom har avgivits 4 blanka röstsedlar. 
Talman Matti Vanhanen
Eftersom ledamot Tuula Haatainen vid valet erhållit mer än hälften av de lämnade godkända rösterna, har hon valts till förste vice talman för den återstående tiden av riksmötet 2019.  
Riksdagen valde riksdagsledamot, politices magister Tuula Haatainen till riksdagens förste vice talman. 
Senast publicerat 7.6.2019 18:18