Annan punkt i protokollet
PR
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
4.1
Övriga meddelanden
Talman Matti Vanhanen
Jag ber den förste och den andre vice talmannen att inför riksdagen i tur och ordning avge sin högtidliga försäkran i enlighet med 4 § i arbetsordningen. 
Förste vice talman Tuula Haatainen
Jag Tuula Irmeli Haatainen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen. 
Andre vice talman Juho Eerola
Jag Juho Seppo Antero Eerola försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.  
Senast publicerat 7.6.2019 18:54