Annan punkt i protokollet
PR
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
4.2
Övriga meddelanden
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-254789
Meddelande till republikens president om valet av talmän 7.6.2019
Bilaga 4.2A
Sekreteraren läste en skrivelse ställd till republikens president om valet av riksdagens talman och vice talmän. (Bilaga till protokollet 4.2A) 
Senast publicerat 14.6.2019 13:48