Punkt i protokollet
PR
140
2018 rd
Plenum
Fredag 11.1.2019 kl. 13.00—13.32
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019. 
Senast publicerat 11.1.2019 14:27