Senast publicerat 26-11-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.