Senast publicerat 26-11-2021 16:21

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

4.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 83/2021 rd
Val

Riksdagen valde Riitta Mäkinen till medlem och Raimo Piirainen till ersättare i finansutskottet.