Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 142/2020 rd Plenum Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Regeringens propositionRP 8/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 8/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.