Punkt i protokollet
PR
145
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.12.2017 kl. 10.09
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.12.2017. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Mika Niikko framställt sju förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—42 i proposition RP 97/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 87 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 87 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 78 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 78 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 5 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 87 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 6 "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 86 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 7 "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 87 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 26.4.2019 14:21