Senast publicerat 03-12-2021 15:55

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2. i proposition RP 190/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.