Punkt i protokollet
PR
148
2018 rd
Plenum
Fredag 25.1.2019 kl. 13.04—13.30
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.1.2019. 
Senast publicerat 25.1.2019 13:54