Punkt i protokollet
PR
152
2018 rd
Plenum
Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 
Senast publicerat 1.2.2019 14:21