Punkt i protokollet
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10
17
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Senast publicerat 13.2.2019 17:21