Punkt i protokollet
PR
159
2020 rd
Plenum
Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 
Senast publicerat 07-12-2020 19:13