Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01—18.57

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 230/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020.