Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.