Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04
3
Matti Vanhanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 65/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum onsdag 27.2.2019 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 27.2.2019 klockan 11. 
Senast publicerat 26-02-2019 17:18