Punkt i protokollet
PR
168
2018 rd
Plenum
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07—15.09
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 
Senast publicerat 1.3.2019 15:57