Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.