Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
10
Val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
VAL 16/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 10 på dagordningen är val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i förvaltningsrådet väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Riksdagen valde följande medlemmar i förvaltningsrådet: 
riksdagsledamot Maria
Guzenina
sd
riksdagsledamot Mika
Kari
sd
riksdagsledamot Anneli
Kiljunen
sd
riksdagsledamot Suna
Kymäläinen
sd
riksdagsledamot Leena
Meri
saf
riksdagsledamot Jussi
Wihonen
saf
riksdagsledamot Olli
Immonen
saf
riksdagsledamot Jari
Ronkainen
saf
riksdagsledamot Arto
Satonen
saml
riksdagsledamot Kari
Tolvanen
saml
riksdagsledamot Jaana
Pelkonen
saml
riksdagsledamot Markku
Eestilä
saml
riksdagsledamot Päivi
Räsänen
kd
riksdagsledamot Esko
Kiviranta
cent
riksdagsledamot Antti
Kurvinen
cent
riksdagsledamot Ari
Torniainen
cent
riksdagsledamot Saara
Hyrkkö
gröna
riksdagsledamot Jenni
Pitko
gröna
riksdagsledamot Matti
Semi
vänst
riksdagsledamot Johannes
Yrttiaho
vänst
Mikaela
Nylander r
Senast publicerat 20.6.2019 12:54