Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
11
Val av riksdagens revisorer
Val
VAL 17/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 11 på dagordningen är val av riksdagens revisorer. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till riksdagens revisorer och deras ersättare väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. 
Riksdagen valde riksdagens revisorer och deras ersättare: 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
som ersättare Raimo
Piirainen
sd
Veijo
Niemi
saf
som ersättare Sanna
Antikainen
saf
Wille
Rydman
saml
som ersättare Saara-Sofia
Sirén
saml
Senast publicerat 19-02-2020 19:27