Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
13
Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Val
VAL 19/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 13 på dagordningen är val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen: 
Som medlemmar
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Ari
Koponen
saf
Sanna
Antikainen
saf
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
Ville
Kaunisto
saml
Hilkka
Kemppi
cent
Mirka
Soinikoski
gröna
Pia
Lohikoski
vänst
Som ersättare
Kimmo
Kiljunen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Juha
Mäenpää
saf
Sheikki
Laakso
saf
Terhi
Koulumies
saml
Pekka
Aittakumpu
cent
Pasi
Kivisaari
cent
Noora
Koponen
gröna
Mikko
Ollikainen
sv
Senast publicerat 20.6.2019 12:27