Annan punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
2.2
Valförrättning
Förste vice talman Tuula Haatainen
Utnämningen av statsrådet och konstitueringen av riksdagens organ medför ändringar i kanslikommissionens sammansättning. Därför föreslår talmanskonferensen att riksdagen tillsätter kanslikommissionen på nytt.  
Riksdagen godkände förslaget. 
Förste vice talman Tuula Haatainen
Val av kanslikommissionen som tillsätts på nytt förrättas i plenum onsdag 19.6.2019 klockan 14. Eftersom ärendet är brådskande ska kandidatlistorna för valet lämnas in till centralkansliet senast 19.6.2019 klockan 11. 
Senast publicerat 20.6.2019 12:36