Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
7
Val av riksdagens bankfullmäktige
Val
VAL 13/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 7 på dagordningen är val av riksdagens bankfullmäktige. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i bankfullmäktige väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Riksdagen valde följande medlemmar i bankfullmäktige: 
Antti
Lindtman
sd
Pia
Viitanen
sd
Jani
Mäkelä
saf
Ville
Vähämäki
saf
Petteri
Orpo
saml
Kalle
Jokinen
saml
Markus
Lohi
cent
Mari
Holopainen
gröna
Hanna
Sarkkinen
vänst
Senast publicerat 19.6.2019 19:30