Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
8
Val av revisorer i Finlands bank
Val
VAL 14/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 8 på dagordningen är val av revisorer i Finlands bank. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till revisorer i Finlands bank och deras ersättare väljer de personer som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Riksdagen valde följande revisorer i Finlands bank och deras ersättare: 
Jukka
Gustafsson
sd
som ersättare Mika
Kari
sd
Jukka
Kopra
saml
som ersättare Jukka
Mäkynen
saf
Esko
Kiviranta
cent
som ersättare Raimo
Piirainen
sd
CGR Lotta Kauppila
som ersättare CGR Hannu Riippi
CGR Timo Tuokko
som ersättare CGR Anna Lind
Senast publicerat 20.6.2019 12:54