Punkt i protokollet
PR
22
2017 rd
Plenum
Tisdag 14.3.2017 kl. 14.00—17.25
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 1/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
17.21
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Lyhyesti tästä ympäristösuojelulain muuttamisesta: On todella mukavaa, että me olemme saaneet tämän byrokratianpurkamisasian näin hyvin liikkeelle. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä, millä tavalla saadaan olennaisia, vaikkakin pieniä, muutoksia aikaan, mutta tämä auttaa käytäntöä ja ympäristölupamenettelyä niin, ettei ole turhia lupa-asioita ja että saamme esimerkiksi tiettyjä maatalouspuolen rakennuttamisasioita liikkeelle ja tiettyjä yritystoimintojen kuvioita toimimaan ilman ylimääräisiä hidasteita. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 22.8.2017 12:44