Senast publicerat 06-06-2021 18:34

Punkt i protokollet PR 22/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 17.50—18.44

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 15/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.