Punkt i protokollet
PR
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
5
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2019 rd
Enda behandling
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Talmanskonferensen föreslår att riksdagen avbryter riksmötet efter att detta plenum är slut och beslutar sammanträda för att fortsätta arbetet onsdag 4.9.2019 klockan 14. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Förste vice talman Tuula Haatainen
Jag önskar samtliga ledamöter en riktigt solig och avslappnande sommar. Jag önskar även personalen och representanterna för massmedia en trevlig sommar. 
Senast publicerat 28.6.2019 11:27