Punkt i protokollet
PR
27
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17
6
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020. 
Senast publicerat 18-03-2020 20:51