Punkt i protokollet
PR
28
2018 rd
Plenum
Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.4.2018. 
Senast publicerat 3.4.2018 17:09