Punkt i protokollet
PR
28
2018 rd
Plenum
Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 3.4.2018 16:48