Punkt i protokollet
PR
31
2017 rd
Plenum
Onsdag 29.3.2017 kl. 16.29—17.48
6
Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 259/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2017. 
Senast publicerat 29.3.2017 18:48