Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00—17.17
15
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Kaj
Turunen
blå
m.fl.
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 15 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 6.4.2018. Nu fortsätter debatten. 
Ledamot Kivelä, ledamot Skinnari, ledamot Ala-Nissilä — alla dessa är alltså frånvarande. Ledamot Mika Kari, också han frånvarande, ledamot Heinonen, frånvarande, ledamot Rossi, frånvarande, ledamot Filatov är inte frånvarande. — Ledamot Filatov, ni har ordet. 
Debatt
17.15
Tarja
Filatov
sd
Arvoisa puhemies! Ettei kukaan kirjoita, että kaikki edustajat olivat asian käsittelystä poissa, niin ajattelin, että lyhyesti tuen tätä ajatusta, mikä tässä lainsäädännössä on, eli sitä, että meillä yrittäjän perheenjäsen voisi helpommin päästä työttömyysturvan piiriin. Me tiedämme kaikki, että tätä asiaa on yritetty ratkaista moneen kertaan ja siinä on niitä rajanvetotilanteita, mutta joskus tuntuu siltä, että mieluummin maksaisi vaikka turhasta sitä työttömyysturvaa kuin niinpäin, että ihminen, joka joutuu perheensä yrittäjyyden takia kohtuuttomaan asemaan, ei voi työttömyysturvaa saada. Useimmitenhan ne tilanteet tulevat siitä, että tämä kyseinen perheenjäsen on työskennellyt siellä yrityksessä aikaisemmin, ja sitten kun yrityksellä on mennyt huonosti, hän on joutunut sieltä pois, ja sen jälkeen työttömyysturvan kanssa tulee ongelmia. Kyllä meidän ylipäätään pitää etsiä niitä ratkaisuja, että yrittäjyys ja työttömyyskin on vuorotellen ja osa-aikaisesti ja toisiinsa risteävästi mahdollista.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 24.4.2018 18:00