Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00—17.17
16
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018. 
Senast publicerat 10.4.2018 18:27