Annan punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017, Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017, Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017 och Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017 (B 2 och 7—9/2018 rd). 
Senast publicerat 10.4.2018 14:48