Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00
3
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 44/2018 rd
Val
Riksdagen valde Raija Vahasalo till ersättare i finansutskottet. 
Senast publicerat 10.4.2018 14:51