Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00
6
Eero Suutaris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 26/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum onsdag 11.4.2018 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 11.4.2018 klockan 11. 
Senast publicerat 10.4.2018 14:54