Punkt i protokollet
PR
33
2018 rd
Plenum
Onsdag 11.4.2018 kl. 14.10—16.07
10
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 1/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i förslaget till beslut. 
Debatt
16.06
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä muutostarvehan lähtee siitä, että tällä tavoin halutaan varmistaa se, että kansliatoimikunnassa ovat edustettuina kaikki poliittiset eduskuntaryhmät, ja siinä mielessä voi sanoa, että tämäntyyppinen muutos on kannatettava ja oikein ja oikeudenmukainen. On äärimmäisen tärkeää, että eduskunnan työjärjestykseen ja sitten myöskin kaikkeen eduskunnan toimintaan ja vastaavaan joka ikinen poliittinen ryhmittymä, jolla on täällä eduskuntaryhmä, pystyy oman panoksensa tuomaan. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av förslaget till beslut avslutades. 
Senast publicerat 15.5.2019 12:51