Punkt i protokollet
PR
35
2017 rd
Plenum
Onsdag 5.4.2017 kl. 14.00—15.42
7
Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 259/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—16 i proposition RP 259/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 6.4.2017 13:02