Punkt i protokollet
PR
35
2017 rd
Plenum
Onsdag 5.4.2017 kl. 14.00—15.42
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 161/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2017. 
Senast publicerat 6.4.2017 13:04