Punkt i protokollet
PR
36
2018 rd
Plenum
Tisdag 17.4.2018 kl. 14.02—19.35
7
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.4.2018 20:42