Punkt i protokollet
PR
37
2017 rd
Plenum
Fredag 7.4.2017 kl. 12.59—13.19
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 161/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 3/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 6.4.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
AVDELNING I  
1 kap. 1 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 37 nej, 3 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
AVDELNING II 
1 kap. 1 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Jyrki Kasvi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 38 nej; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 2 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 37 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 37 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 4 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 37 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände 1 kap. 5—12 § enligt betänkandet. 
1 kap. 13 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Juhana Vartiainens /saml anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
1 kap. 14 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 37 nej, 1 avstår; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 15 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 35 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 kap. 1 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 kap. 2 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 35 nej, 2 avstår; 62 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
AVDELNING III 
1 kap. 2 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 kap. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
AVDELNING IV 
2 kap. 2 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
AVDELNING VI 
1 KAP. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände 1 kap. 4 § och 5 § enligt betänkandet. 
2 kap. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 35 nej, 2 avstår; 63 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
AVDELNING VII 
1 kap. 1 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
25 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
27 a § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 35 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 5 
6 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 9 
3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 36 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej". Omröstningsresultat: 102 ja, 35 nej, 2 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 35 nej, 2 avstår; 62 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
12 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 35 nej, 2 avstår; 62 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
15 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 35 nej, 2 avstår; 63 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
17 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 36 nej, 2 avstår; 63 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
20 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 2 avstår; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 10 
63 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Katja Taimela har understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 36 nej, 2 avstår; 62 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—10 i proposition RP 161/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28.2.2018 13:27