Punkt i protokollet
PR
39
2018 rd
Plenum
Fredag 20.4.2018 kl. 13.01—13.33
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.4.2018. 
Senast publicerat 20.4.2018 14:42