Punkt i protokollet
PR
4
2017 rd
Plenum
Torsdag 9.2.2017 kl. 15.59
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (minister Lintilä)
Statsrådets skrivelse
SR 6/2016 rd
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 9.2.2017 18:58