Senast publicerat 04-06-2021 21:41

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 16/2016 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016.